View RSS Feed

IncrediMail XE

  1. Aktualizacja IncrediMail XE do wersji 2

    Program IncrediMail XE można zaktualizować do nowej wersji IncrediMail 2 metodą aktualizacji - bez uprzedniej deinstalacji starej wersji XE. Nie zalecam jednak tej metody ponieważ w katalogu programu pozostaną niepotrzebne w nowej wersji pliku do wersji XE które powodować będą błędy w IncrediMail 2. W nowej wersji nie będą działały także skórki od wersji XE.

    By dokonać aktualizacji programu IncrediMail XE do najnowszej wersji IncrediMail 2 należy:

    • W programie IncrediMail
    ...