Komendy Win XP obsługiwane z wiersza poleceń


Sposób uruchamiania

Przejdź do menu Start -> Wszystkie programy -> Akcesoria


Poniżej przedstawiam wam listę komend, które obsługuje Windows XP z linii poleceń lub poprzez usługę "Serwera Telnet". Komendy te przydatne są głównie administratorom, którzy w awaryjnych sytuacjach mogą dzięki nim przywrócić system do normalnego działania. Umożliwiają one również zdalną administrację poprzez serwer Telnet.

bootcfg
Tego narzędzie wiersza polecenia można używać do konfigurowania, badania, zmiany lub usuwania ustawień wpisu rozruchu w pliku BOOT.INI.

defrag
Uruchamia defragmentator dysków lokalnych.

diskpart
To polecenie umożliwia zarządzanie partycjami dysków.

driverquery
Umożliwia administratorowi wyliczenie i wyświetlenie listy zainstalowanych sterowników urządzeń oraz ich właściwości.

fsutil
Bardzo rozbudowane narzędzie. Umożliwia ono między innymi ograniczenie ilości miejsc dla poszczególnych użytkowników. Więcej o tej opcji dowiecie się uruchamiając ją :-)

getmac
To narzędzie wiersza polecenia umożliwia administratorowi wyświetlanie adresu MAC dla kart sieciowych w systemie.

gpresult
To narzędzie wiersza polecenia wyświetla Wynikowy zestaw zasad RSoP dla docelowego użytkownika i komputera.

netsh
Bardzo rozbudowane narzędzie służące do konfiguracji sieci.

openfiles

Umożliwia administratorowi wyświetlenie lub rozłączenie plików i folderów otwartych w systemie.

recover
Odzyskuje możliwe do odczytania informacje z uszkodzonego dysku.

reg
Narzędzie rejestru konsoli dla Windows.

schtasks

Umożliwia administratorowi tworzenie, usuwanie, badanie, zmianę, uruchamianie i kończenie zaplanowanych zadań w systemie lokalnym lub zdalnym. Zastępuje program AT.exe.

sfc
Skanuje chronione pliki systemowe i zastępuje niepoprawne wersje plików poprawnymi wersjami firmy Microsoft.

shutdown

Umożliwia zdalny restart lub wyłączenie komputera. Więcej o tej opcji dowiecie się wpisując ją w wierszu poleceń.

systeminfo
Wyświetla informacje o konfiguracji komputera.

tasklist

To narzędzie wiersza polecenia wyświetla listę aplikacji i skojarzonych zadań/procesów uruchomionych aktualnie w systemie lokalnym lub zdalnym.

taskkill
To narzędzie wiersza polecenia może służyć do zakończenia jednego lub więcej procesów. Procesy można kasować przy użyciu