Aby zamknąć system Windows XP lub Vistę, trzeba kliknąć co najmniej dwa razy myszą - pierwszy raz w przycisk menu Start, drugi w polecenie Zamknij. To irytujące. Czy nie można prościej?

Skonfiguruj system tak, aby kończył działanie wraz z naciśnięciem wyłącznika w obudowie komputera. Poniżej opisujemy, jak to zrobić.

Windows Vista

Zmień reakcję wyłącznika sieciowego, klikając kolejno Panel sterowania | Wygląd klasyczny | Opcje zasilania | Wybierz działanie przycisków zasilania. Zaznacz opcję Zamknij w polu listy Po naciśnięciu przycisku zasilania.

Windows XP
W tym środowisku dostaniesz się do stosownej opcji, klikając kolejno Panel sterowania | Opcje zasilania. Przeskocz na kartę Zaawansowane, po czym wybierz opcję Zamknij system w polu listy Kiedy w komputerze zostanie naciśnięty przycisk zasilania.Wątki pokrewne: