Brak hasła administratora
Windows XP zapewnia określony poziom bezpieczeństwa - pod warunkiem, że jest prawidłowo skonfigurowany. W trakcie instalowania edycji XP Home Edition program Setup pomija bardzo ważne zapytanie. W odróżnieniu od wersji XP Professional nie żąda zdefiniowania hasła dla wewnętrznego konta administratora. Dlatego domyślnie konto to nie jest zabezpieczone hasłem. Wiedząc to, można w każdej chwili dostać się do systemu z poziomu Konsoli odzyskiwania, bądź uruchamiając go w trybie awaryjnym.

Aby temu zapobiec, powinieneś utworzyć hasło administratora natychmiast po zainstalowaniu systemu. Wg standardowego sposobu, który opisano w dokumentacji systemu, należy uruchomić system w trybie awaryjnym. Tylko tu administrator pojawia się na liście kont w aplecie Konta użytkowników Panelu sterowania. Znacznie wygodniej zrobisz to z poziomu okna wiersza poleceń. Ta metoda nie wymaga trybu awaryjnego, więc nie musisz restartować systemu. Przywołaj w tym celu okno wiersza poleceń (kliknij menu Start | Programy | Akcesoria | Wiersz polecenia). Następnie wpisz polecenie

net user administrator <hasło>

W miejscu zmiennej <hasło> wpisz dowolne obrane przez siebie hasło. Pamiętaj jednak, że polecenie to mogą wydawać tylko użytkownicy dysponujący uprawnieniami administratora systemu. Zatem przed zdefiniowaniem hasła musisz zalogować się w Windows jako użytkownik z takimi uprawnieniami.

W środowisku Windows XP Home Edition jest ukryte konto adinistratora. Co gorsze, aby się do niego dostać, nie trzeba nawet wpisywać hasła. W ten sposób praktycznie każdy może uzyskać pełny dostęp do komputera i zgromadzonych w nim danych, w którym jest zainstalowana ta edycja systemu Windows. Jak zabezpieczyć swój system?

Ukryte konta admina

Jak wyżej zaznaczyłem, Windows XP Home Edition jest wyposażony w ukryte konto administratora, za pośrednictwem którego można dokonywać zmian w całym systemie bez konieczności wpisywania hasła. Chcąc uzyskać większe bezpieczeństwo, możesz uruchomić system w trybie awaryjnym (naciśnij w tym celu klawisz [F8] tuż po włączeniu komputera), przywołaj rzeczone konto i ustaw hasło. Alternatywnie możesz uruchomić system w zwyczajny sposób, po czym przywołać konsolę trybu tekstowego (naciśnij klawisze [Windows R] i wpisz polecenie cmd) i wprowadzić następujące polecenie:

net user administrator [nowe hasło]

Pamiętaj, aby zanotować hasło i przechowywać je w bezpiecznym miejscu. Jeśli je zapomnisz, utracisz dostęp do swojego konta z uprawnieniami administratora. Wskazówki, które pomogą ci obrać bezpieczne hasło, zamieściliśmy w artykułach Bezpieczne hasło - jak je utworzyć i Pięć najczęstszych błędów przy tworzeniu haseł.

Podobne konto administratora jest dostępne także w Viście i w Windows 7.
Aby je uaktywnić, uruchom konsolę tekstową (Cmd.EXE) z uprawnieniami administratora i wpisz polecenie net user administrator /active:yes. Od tej pory konto będzie wyświetlane na liście kont użytkowników przywoływanej z poziomu Panelu sterowania. Stąd możesz przypisać mu hasło. Chcąc ukryć konto, o którym mowa, powróć do okna konsoli tekstowej i wprowadź polecenie net user administrator /active:no.

Wątki pokrewne: