Mimo iż Eksplorator Windows jest zapewne najczęściej używanym programem na całym świecie, niezbyt dobrze radzi sobie z zarządzaniem plikami, czyli tym, co powinien potrafić najlepiej. Na przykład, gdy w czasie kopiowania dużej liczby plików zatrzyma się na którymś, po prostu przerywa całą operację (przynajmniej w Windows XP) zamiast pominąć krnąbrny plik i kontynuować od następnego. Jak rozwiązać ten problem?

Wprawdzie w Viście i Windows 7 usunięto opisane niedogodności, ale obszerne operacje kopiowania nadal trwają bardzo długo, a na dodatek brakuje możliwości uwalniania zablokowanych plików - np. w celu ich przemieszczania. Na szczęście jest lepsze rozwiązanie.

Etap 1. Zastąpienie standardowego modułu kopiowania alternatywnym narzędziem. Znacznie lepszy od standardowego modułu kopiowania w Eksploratorze jest program TeraCopy (bezpłatny do użytku prywatnego, dostępny pod tym adresem internetowym). Po zainstalowaniu możesz go skonfigurować tak, aby zastąpił standardową funkcję kopiowania. Uruchom w tym celu TeraCopy z poziomu menu Start, a następnie wskaż More | Menu | Options. Teraz kliknij Register Copy Handler, aby wstawić polecenia programu TeraCopy do menu podręcznego plików i folderów. Wówczas TeraCopy zarejestruje się w systemie jako domyślne narzędzie przywoływane skrótami klawiaturowymi [Ctrl C], [Ctrl X] i [Ctrl V], a także uaktywniane w trakcie przeciągania i upuszczania elementów. Gdy wykonasz powyższe czynności, zamknij okno programu TeraCopy.

Etap 2. Kopiowanie i przemieszczanie elementów. Teraz możesz jak zazwyczaj kopiować lub przemieszczać pliki i foldery. Gdy TeraCopy natknie się na plik, którego nie uda mu się skopiować, da ci możliwość pominięcia go (przycisk Skip), pominięcia wszystkich podobnych plików (przycisk Skip All) lub odblokowania danego pliku (przycisk Unlock). Ostatnia z wymienionych możliwości pozamyka wszystkie wskaźniki (tzw. handles) odnoszące się do pliku przed jego skopiowaniem.

Uwaga! Korzystaj z tej funkcji ostrożnie, bo w wypadku plików systemowych może doprowadzić do zawieszenia się całego systemu.

Etap 3. Kopiowanie do ulubionych folderów. Jednak na tym nie koniec możliwości programu TeraCopy. Ponadto pozwala nawet definiować foldery, z których korzystasz często w trakcie kopiowania. Kliknij w tym celu kopiowany plik lub folder prawym przyciskiem myszy, a następnie wskaż polecenie TeraCopy. Na ekranie pojawi się okno dialogowe. W jego prawej części ujrzysz listę ostatnio otwieranych folderów. Kliknij w lewej, pustej połowie okna. Wówczas zostanie wyświetlone okno, w którym możesz obrać jeden z folderów jako ulubiony.

Gdy zechcesz kiedyś skopiować lub przemieścić jakiś element (plik lub folder) do takiego ulubionego folderu, kliknij go prawym przyciskiem myszy, wskaż polecenie TeraCopy, a potem wskaż zdefiniowany uprzednio folder docelowy.

Etap 4. Przydzielanie uprawnień. Narzędzie TeraCopy dysponuje tylko prawami bieżącego użytkownika. Gdy w Viście lub Windows 7 będą wymagane uprawnienia administratora, na ekranie pojawi się okno Kontrola konta użytkownika. Wtedy musisz wyrazić zgodę na kontynuowanie, klikając stosowny przycisk.

Wątki pokrewne: