Wielu użytkowników korzysta z polecenia Wyślij do dostępnego w menu kontekstowym plików. To polecenie umożliwia szybkie przeniesienie zaznaczonego elementu do określonych lokalizacji czy wysłanie pocztą elektroniczną. Wbrew pozorom ich lista nie jest sztywnie ustalona i możesz ją z łatwością dostosować do swoich potrzeb.
W tym celu w oknie Eksploratora Windows wpisz następującą ścieżkę:

Kod:
%APPDATA%\Microsoft\Windows\SendTo



i wciśnij klawisz Enter

Następnie wstaw do folderu Send To skróty do nowych programów, lokalizacji lub usuń istniejące. Ja dodałem skrót do programu IncrediMail (dzięki temu będę mógł wysyłać mailem pliki z menu kontekstowego Windows) oraz do Metapada.

A oto efekt końcowy:



Na żółto zaznaczyłem dodane manualnie pozycje.


Wątki pokrewne: