IncrediMail - firma znana z rozwijanego przez siebie klienta poczty elektronicznej - podpisała ważną umowę z Google umożliwiającą bliską współpracę obu przedsiębiorstw.
IncrediMail to izraelska firma zajmująca się tworzeniem oprogramowania komputerowego, w szczególności klientów poczty e-mail. IncrediMail niemal od samego początku swojego istnienia stawiał na sojusz z Google, angażując się między innymi w system reklamowy AdSense. Współpraca obu firm przebiegała jednak dość burzliwie - w 2007 roku doszło nawet do zerwania partnerstwa. Obecnie stosunki Google i IncrediMail reguluje umowa z 2009 roku, której okres ważności upłynie w ciągu najbliższych kilku tygodni. Firmy podpisały więc nowe porozumienie. Dzięki zawartej umowie IncrediMail będzie mógł nadal czerpać zyski z systemu reklamowego AdSense.


Podpisane porozumienie będzie obowiązywało przez 2 lata. W tym czasie firma musi przeprowadzić konieczną restrukturyzację i zdywersyfikować swoje źródła dochodów. Uzależnienie od Google, dzięki któremu IncrediMail pozyskuje ponad połowę środków potrzebnych na funkcjonowanie i rozwój jest bardzo ryzykowne - jakikolwiek kryzys w stosunkach z internetowym gigantem może zakończyć się dla firmy tragicznie. Warto zauważyć, że w podobnej sytuacji znajduje się wiele innych, małych firm opierających swój model biznesowy na dostarczaniu internautom reklam kontekstowych.

Finansowe szczegóły umowy zawartej między Google i IncrediMail nie zostały ujawnione.

Wątki pokrewne: