Za pomocą reguł wiadomości możemy już na etapie odbierania poczty segregować ją i przenosić od odpowiednich katalogów. Opcję tą możemy wykorzystać do walki ze spamem i reklamami, które są bardzo dokuczliwe na darmowych kontach WP, Onetu i Interii. Każdy użytkownik kona na WP, Onecie czy Interii otrzymuje codziennie masę reklam.
Dzięki regułom wiadomości możemy łatwo zapanować nad nadchodzącą pocztą. W poniższym samouczku pokazałem jak pozbyć się takiej poczty już na etapie pobierania.

W oknie czytania wiadomości zaznacz frazę Użytkownicy Republika Onetlub frazę Użytkownicy OnetPocztyi wciśnij klawisze Ctrl+C by skopiować zaznaczony tekst do schowka.


Następnie przejdź do menu Narzędzia i wybierz:

Otworzy się okno Reguły wiadomości:
Kliknij w powyższym oknie na przycisk Dodaj... Otworzy się okienko definiowania reguły:
z menu rozwijalnego obok Gdy wybierz Gdy pole 'Do' zawiera, do wolnego obok pola wklej zawartość schowka, a więc frazę Użytkownicy OnetPoczty
następnie z menu rozwijalnego obok wtedy wybierz Przenieś do folderu i wskaż folder Elementy usunięte i kliknij na przycisku OK


Nowa reguła pojawi się od razu na liście istniejących reguł wiadomości:
Reguła ta będzie stosowana podczas odbierania poczty z naszej skrzynki. Zaraz po utworzeniu reguły możemy ją zastosować do pobranej już poczty. W tym celu klikamy na przycisku Zastosuj do istniejącej poczty. Otworzy się okienko:

w którym klikając na przycisku Przeglądaj możemy wskazać folder Skrzynka odbiorcza.

Regułę tą warto także zastosować do folderu Wiadomości-śmieci:
Po wskazaniu folderu klikamy na przycisku Zastosuj. Po chwili otrzymamy komunikat:
oznacza on że wszystkie wiadomości w których w polu Do występuje fraza Gdy pole 'Do' zawiera, zostały przeniesione do folderu Elementy usunięte. Warto teraz przejść do folderu Elementy usunięte i przejrzeć jego zawartość. Po przejrzeniu jego zawartości możemy kliknąć na nim prawym klawiszem myszy i z menu kontekstowego wybrać Opróżnij folder Elementy usunięte.


By zautomatyzować usuwanie zawartości folderu Elementy usunięte, należy przejść do menu Narzędzia i wybrać Opcje
i zaznaczyć jak na powyższym zrzucie. Przy powyższych ustawieniach folder Elementy usunięte będzie zawsze opróżniany przy zamykaniu okna programu IncrediMail.

W opisany powyżej sposób możemy szybko usuwać niechcianą pocztę. Opisana metoda filtrowania i usuwania spamu jest nawet skuteczniejsza od metody zastosowane w komercyjnym filtrze antyspamowym Protection Center, bo od razu możemy zdefiniować sposób postępowania ze spamem.

Wątki pokrewne: