Error Lookup to darmowy program, którego zadaniem jest wyjaśnienie informacji o błędach systemu Windows. Wszystko, co musi zrobić użytkownik, to wpisanie kodu błędu. Po tej czynności zostanie wyświetlony jego opis, co pomoże znaleźć rozwiązanie problemu. Aplikacja wyświetla znaczenie błędów związanych z systemem, bibliotekami DirectX, NTSTATUS (Native API), STOP (BSOD), RAS/VPN, itp.

Error Lookup jest kompatybilny z wszystkimi wersjami Windows, zaczynając od XP SP3, niezależnie od tego, czy ma się do czynienia z edycją 32- czy 64-bit. Wersję przenośną można uzyskać, poprzez stworzenie w folderze z programem pliku errorlookup.ini lub przeniesienie go tam z domyślnej lokalizacji %APPDATA%\Henry++\Error Lookup.
Wątki pokrewne: