Menu kontekstowego prawego klawisza muyszy można dość łatwo dostosować do własnych potrzeb edytując rejestr systemowy lub korzystając z programu Right Click Enhancer Professional.
Tutaj pokażę jak szybko dodać do menu prawego przycisku myszki dwóch bardzo przydatnych funkcji - Kopiuj do folderu... oraz Przenieś do folderu... . Aby wyposażyć swoją myszkę w to udogodnienie potrzebna jest mała modyfikacja edytora rejestru Windows.
Jednak gdy już zobaczymy efekty tej pracy przekonamy się, że było warto. Otwieramy edytor rejestru - z Menu Start wybieramy pozycję Uruchom i wpisujemy regedit. W drzewie folderów znajdującym sie po prawej stronie okna lokalizujemy element HKEY_CLASSES_ROOT\ AllFilessystemObjects\ shellex\ ContextmenuHandlers. Na nazwę ContextmenuHandlers klikamy prawym przyciskiem myszki i wybieramy opcję Nowy > Klucz. Podajemy dowolną nazwę nowego modułu (na przykład Kopiuj). Proces ten wykonujemy powtórnie, a kolejnemu kluczowi nadajemy nazwę Przenieś. Następnie klikamy na utworzony folder Kopiuj.
Po prawej stronie zostanie wyświetlona zawartość wygenerowanego przez nas elementu. Dokonujemy na nim prawo-kliku i wskazujemy na opcję Modyfikuj. W nowo otwartym oknie, w polu Dane wartości wpisujemy następujący ciąg znaków: {C2FBB630-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13}. Czynność powielamy dla folderu Przenieś wprowadzając kod {C2FBB631-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13} do wyżej wymienionego pola Dane Wartości. Pracę z edytorem rejestru finalizujemy wciskając przycisk Zakończ umiejscowiony w górnym menu Plik. Aby skorzystać z utworzonych elementów należy, podczas przeglądania plików w oknie Windows Explorera, wcisnąć prawy przycisk myszki i wskazać opcję Kopiuj do folderu... lub Przenieś do folderu... .


Po zakończeniu edycji rejestru w menu kontekstowym prawego klawisza myszy pojawią się dwie pozycje:
A oto do pobrania gotowe wpisy do rejestru:

Kopiuj do folderuPrzenieś do folderuPo pobraniu należy kliknąć dwa razy na pliku reg i wczytać go do rejestru.

  Uwaga: Zaleca się stworzenie kopii zapasowej edytora rejestru przed dokonywaniem jakichkolwiek zmian w jego strukturze.  


Wątki pokrewne: