EasyUEFI to darmowe oprogramowanie, które pomaga w zarządzaniu opcjami rozruchowymi EFI / UEFI w systemie Windows 10 / 8. Jest to niezwykle przydatne i skuteczne narzędzie dla użytkowników najnowszych komputerów, przydaje się do wykonywania wielu zadań. UEFI jest akronimem dla Unified Extensible Firmware Interface.
Jest to w zasadzie zamiennik dla systemu BIOS, który służy do konfigurowania sprzętu oraz ładowania i uruchamiania systemu operacyjnego na dzisiejszych komputerach.


W programie tym można zarządzać opcjami rozruchowymi EFI / UEFI z poziomu systemu operacyjnego Windows.
Przy pomocy EasyUEFI można edytować, usuwać, przywracać, tworzyć kopie zapasowe, usuwać i tworzyć opcje uruchamiania EFI / UEFI. Można także określić kolejny restart jednorazowego wpisu rozruchowego lub po prostu zmienić kolejność rozruchową EFI / UEFI - również bez wchodzenia w konfigurację w BIOS-ie.
EasyUEFI jest w stanie zarządzać opcjami rozruchu dla systemu opartego na UEFI / EFI. Użytkownicy mogą załadować pozycje rozruchowe, umożliwiając im edycję właściwości, aby skonfigurować kolejność rozruchową systemu. Aby ułatwić komunikację między systemami operacyjnymi i zainstalowanymi urządzeniami, standard UEFI jest używany przez wiele systemów.

UEFI oferuje przeglądanie informacji o rozruchu w trakcie procesu, gdy system operacyjny jest uruchomiony. Zwiększa to wykorzystanie i umożliwia zmianę i przeglądanie urządzenia rozruchowego, a także tworzenie nowych wpisów rozruchowych.

Oprogramowanie zostało zaprojektowane w taki sposób, że zapewnia łatwy w użyciu interfejs, dzięki czemu zarządzanie opcjami rozruchowymi staje się łatwe i skuteczne. W przypadku, gdy użytkownik ciągle zmienia parametry uruchamiania systemów UEFI, może uzyskać dostęp do każdego detalu wpisu rozruchowego za pomocą tego oprogramowania.
Oprogramowanie wykryje każdy wpis, a także rozróżnia wpisy jednorazowe i stałe. Prawy panel boczny oprogramowania podaje również dodatkowe informacje o numerze i lokalizacji partycji.

Podczas tworzenia nowego wpisu musisz podać typ, partycję i dysk, z których będziesz korzystać. Aplikację można zainstalować tylko w systemie operacyjnym Windows (U) EFI.
Jednak funkcja UEFI w razie potrzeby może zostać wyłączona w Windows 10/8 z poziomu opcji zaawansowanych.
[/FONT]

Systemy operacyjne obsługiwane przez EasyUEFI


Zarządzanie opcjami rozruchu EFI / UEFI  • Użytkownicy mogą korzystać z oprogramowania dla systemów Windows Vista, Windows 7, Windows 8 / 8.1, Windows 2008 (R2), 2012 (R2), Windows 10.Do tworzenia rozruchowego dysku PE dla systemu Windows  • Użytkownicy mogą go używać w systemach Windows 7, Windows 8 / 8.1, Windows 2008 (R2), 2012 (R2), Windows 1


Pobierz program
Wątki pokrewne: