Powyższy samouczek właściwie bardzo dokładnie opisuje sposób korzystania z programu. Nie ma więc potrzeby sięgania do angielskojęzycznego FAQ