Przyśpieszenie pracy przeglądarki ACDSeeProgram ACDSee podczas przeglądania grafiki tworzy w oknie przeglądarki miniatury przeglądanych zasobów. Jeśli mamy na dysku katalogi z dużą ilością plików graficznych przeglądanie takich katalogów może się stać dość uciążliwe - szczególnie na słabszych komputerach.Autorzy programu by zoptymalizować przeglądanie grafiki i multimediów dodali do przeglądarki ACDSee Kreatora katalogowania.
Kreator katalogowania plików tworzy miniatury Twoich obrazów i dodaje informacje o o nich do bazy danych ACDSee.
Znacznie zmniejsza to czas wczytywania miniaturek i informacji o pliku podczas przeglądania skatalogowanych obrazów.
By dokonać katalogowania swoich zasobów, otwórz przeglądarkę ACDSee przejdź do menu Baza danychWybierz Skataloguj pliki...
Otworzy się poniższe okno:Zaznacz jak na powyższym zrzucie i kliknij na przycisku Dalej.
Powinno otworzyć się okno dodawania folderów do katalogowania:


Kliknij na przycisku Dodaj folder... i wskaż na swoim dysku folder w którym znajdują się Twoje obrazki lub filmy. Jeśli podzieliłeś swoje zasoby na podfoldery tematyczne to wystarczy wskazać folder główny. Po dodaniu wszystkich katalogów zawierających pliki graficzne i multimedialne kliknij na przycisku Dalej i uruchom katalogowanie Twoich zasobów.

Wątki pokrewne: