Doinstalowanie Win XP do Visty


Nabyłeś nowy komputer z preinstalowanym środowiskiem Vista. Chciałbyś zainstalować w nim równolegle Windows XP, aby mieć do dyspozycji dwa systemy operacyjne. Jak to zrobić?

Etap 1. Przygotowanie partycji. Do zainstalowania Windows XP jest wymagana oddzielna, pusta partycja. Jeśli masz taką na dysku, możesz od razu przejść do etapu 2. W przeciwnym razie kliknij kolejno Panel sterowania | Narzędzia administracyjne | Zarządzanie komputerem | Zarządzanie dyskami. Kliknij prawym przyciskiem myszy słupek partycji w dolnej części ekranu i wskaż polecenie Zmniejsz wolumin. Uwaga - przed zmniejszeniem partycji zaleca się ją zdefragmentować, aby uniknąć utraty danych. Teraz kliknij prawym przyciskiem myszy zwolniony, nie przydzielony obszar partycji i utwórz nowy wolumin podstawowy. Korzystając z pomocy kreatora, przypisz nowej partycji nazwę (np. XP) i literę napędu. Następnie sformatuj ją w systemie plików NTFS.

Etap 2. Instalowanie Windows XP. W dalszej kolejności dokonaj rozruchu systemu z instalacyjnej płyty Windows XP. Być może okaże się konieczna zamiana kolejności napędów w BIOS-ie. Oprócz tego zapewne będzie ci potrzebny nośnik ze sterownikami SATA twojego nowego kontrolera twardego dysku. Zastosuj się do wskazówek kreatora, instalując Windows XP na utworzonej przed chwilą partycji.

Etap 3. Napraw środowisko rozruchowe Visty. Windows XP nadpisuje środowisko rozruchowe Visty, więc po zakończeniu czynności instalacyjnych nie będziesz mógł uruchomić Visty. Zamiast tego wczytaj Windows XP i zainstaluj program EasyBCD


(dostępny pod tym adresem internetowym). Wymaga on platformy .NET Framework 3.5 (dostępna pod tym adresem).

Po uruchomieniu wspomnianej aplikacji kliknij przycisk Manage Bootloader, a następnie Backup Settings, aby zachować na wszelki wypadek bieżącą konfigurację. W tym samym oknie dialogowym zaznacz opcję Reinstall the Vista Bootloader w górze okna i kliknij przycisk Write MBR tuż poniżej. Następnie kliknij przycisk Add/Remove Entries z lewej strony. Zaznacz opcję Windows NT/2k/XP/2k3 w polu listy Type:, po czym wpisz nazwę, jaką ma nosić wpis Windows XP w menu startowym (np. Windows XP Home). Potwierdź, klikając przycisk Add Entry. Po zrestartowaniu systemu w menu startowym powinny pojawić się oba systemy - zarówno Vista, jak i Windows XP.

Uwaga! Jeśli EasyBCD zawiesi się w Windows XP po kliknięciu przycisku Add Entry, zrestartuj system. W wyniku uprzedniego zapisania środowiska rozruchowego Visty zostanie uruchomione właśnie ten system operacyjny. Zainstaluj EasyBCD i dodaj wpis Windows XP do menu startowego, jak opisaliśmy powyżej w etapie 3.

Wątki pokrewne: